جوک خنده دار این سایت در زمینه جوک ، جوک جدید ، جوک خنده دار فعالیت دارد ، آدرس اصلی سایت : ampd.ir http://ampd.ir 2019-06-16T18:39:45+01:00 text/html 2019-05-30T09:14:36+01:00 ampd.ir سجاد کیانی جوک های جدید و با حال http://ampd.ir/post/9 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);">خنده دار ترین جوک ها</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">اینروزا ‏دیگه این ما نیستیم که مشکلات داریم ، این مشکلاتن که مارو دارن&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/new-funny-jokes6-1.jpg" alt="جوک های باحال, جوک خنده دار جدید"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک جدید خنده دار&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دوستانی که با ماشین میرین دانشگاه ،تو راه مسافرم بزنین که فوت و فنش رو یادبگیرین تا بتونین بعد از فارغ&nbsp;التحصیلی سریع وارد بازار کار شین</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوکهای جدید و با حال</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یه دختره هس تو دوران کودکی هم محله ایمون بود!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">الان جوری خودشو میگیره انگار کیه.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;یادش رفته بچه بود هر وقت ماکارونی داشتن می دوید تو کوچه میگفت :ما امشب برنج دراز داریم&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک جدید&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دخترا وقتی با دوس پسرشون کات میکنن منتظر پیشنهاد بعدی میمونن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">این انتظار ممکنه چند روز طول بکشه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ولی پسرا هرگز انتظار نمیکشن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">چون اول با بعدی دوس میشن بعد با قبلی کات میکنن&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">همچین موجوداتی هستن&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک خنده دار&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دختره نوشته ۵۰۰ تاخواستگار داره&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خواستگار خیلی زیاده،</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">فکر کنم باباش اینو گذاشته تو دیوار...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک خفن</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">با این قیمت طلا دیگه نمیشه حلقه ملقه خرید</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;باید یه اسپری قرمز بگیریم رو نامزدمون ضربدر بزنیم که یه وقت نَبَرنش</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک جدید</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یه جا نوشته بود رویاهاتو دنبال کن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">۳ روزه افتادم دنبال یه مازراتی، خونشون هم تو خیابون فرشته‌است، هر روز ساعت ۱۰ میره باشگاه ۱۲میاد خونه،&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بعدش میره دور دور ساعت ۵ عصر میاد خونه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">تا کی باید دنبالش کنم؟؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک های خنده دار</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">گرمی دستات</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">سرخی لبهات</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">تپش قلبت</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">نرمی صدات</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">همش مال فشار خون بالاست ... مریض بعدی لطفا...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک های باحال</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دزده میره بانک برای دزدی؛</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">کارش که تموم میشه رومیکنه به یکی از مشتریا میگه:تو دیدی من دزدی کردم؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">طرفم میگه آره!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دزدم با اسلحه میکشتش!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بعد دزده، رو میکنه به یه زن و شوهر</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">میگه: شما دیدین من دزدی میکردم؟&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">مرده میگه: نه آقا من ندیدم ولی زنم دید !!!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">خنده دار ترین جوک ها</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">اگه میخوای از کسی پول قرض بگیری از اونی که جمعه‌ صبح‌ها میره کوه پول نگیر</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">کسی که جمعه از استراحتش میزنه که بره کوه تا اون ور دنیا میاد دنبالت تا پولشو بگیره</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک جدید خنده دار&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">این پشه هایى که دور لامپ می چرخن قبل از اینکه ادیسون لامپو اختراع کنه دقیقا چه غلطى میكردن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوک خنده دار&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">همیشه تو فامیلای آدم یه نفر هست که آمار بقیه رو داره و فقط کافیه بهش یه زنگ بزنی تا جیک و پوک همه رو تو&nbsp;نیم ساعت واست توضیح بده</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">هیچ چشمداشتی هم ندارن جز اینکه یسری اطلاعات از خودت بهشون بدی</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="جوکهای جدید و با حال, جوک" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff19.gif" alt="جوکهای جدید و با حال, جوک" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">جوکهای جدید و با حال</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">تو یه تیمارستان …&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دکتره می خواست از بیماراش تست بگیره&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یه عکس ماشین میزاره جلوی همه&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">میگه هرکی این ماشین رو هول داد روشن کرد میره خونه اش&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">همه رفتن هول بدن که برن خونه به جز یک نفر !&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دکتره خوشحال شد با خودش گفت این پس خوب شده …&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بهش گفت ببینم تو چرا ماشین رو هل نمیدی ؟!&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">گفت اینا خنگن سویچ دست منه !!!</p> text/html 2018-12-05T19:49:58+01:00 ampd.ir سجاد کیانی جملات امید بخش به زندگی http://ampd.ir/post/8 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><b style=""><font size="3">متنی های زیبای امید بخش</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">میدانی گاهی باید&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">حتی بی دلیل شاد باشی</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">گاهی باید در هجوم مشکلات</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">آرام ترین فرد زمین باشی</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">امید همیشه هست</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3">و سختی،بخشی گذرا از زندگی</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style=""><font size="3">امیدت&nbsp; فقط به خدا باشه</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/promising-sentences-life2-1.jpg" alt="جملات زیبا و امید بخش, جمله امید بخش"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#3333ff">جملات امید بخش به زندگی</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">کاری برای انجام دادن،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">کسی برای دوست داشتن،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">و امید به فردای بهتر ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;جملات امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نهنگ یونس را نخورد...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">کارد اسماعیل را نکشت...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">آتش ابراهیم را نسوزد...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">دریا موسی غرق نکرد...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">آری اگر او بخواهد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">همه چیز ممکن است...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">.. نا امید نباش ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;جملات امید بخش کوتاه</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp; توکل کن&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جملات زیبا و امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">درها برای کسانی گشوده</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">می شوند که</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جسارت درزدن داشته باشند.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جسارت داشته باش&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">با امید با عشق بامحبت</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">با تلاش در بزن&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">حتما درها گشوده خواهند</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">شد به سوی روشنایی...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;جمله امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">درست در همان لحظه که دیگران&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نا امید می شوند،&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">افراد موفق ادامه می دهند...&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;جملات شیرین امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">یادمان باشد که؛</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">کوچکترین امید دادن به کسی،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">پس مهربانی رادریغ نکنیم...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جملات تاثیر گذار و امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">زندگی هزاران پنجره دارد ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">یادم هست روزی ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">احساس کردم می خواهم گریه کنم ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">عمر کوتاه است ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">فرصت نگاه کردن ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">به زندگی نگاه کنم ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">و آن هم پنجره امید ... !</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جملات امید بخش به زندگی</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">از درخت بیاموزیم</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">برای بعضی ها باید ریشه بود،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">تا امید به زندگی را به آنها بدهیم.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">برای بعضی ها باید تنه بود،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">تا تکیه گاه آنها باشیم.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">تا عیب های آنها را بپوشانیم.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">برای بعضی ها باید میوه بود،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">تا طعم زندگی کردن را به آنها بیاموزیم</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نه زنده ماندن را</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;متن زیبا و آموزنده</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">هر صبح&nbsp; ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">قاصدک های امید را</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">رهسپار آسمان آرزوهایت کن</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">بی تردید هر یک</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">زمانی که باید به مقصد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">خواهند رسید&nbsp; ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جملات امید بخش به زندگی</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">زندگی مثل نقاشی کردن است!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">خطوط را با امید بکش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">اشتباهاتت را با آرامش پاک کن</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">قلم مو را در صبر غوطه ور</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">و با عشق، زندگی را رنگ بزن...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">متنی های زیبای امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">آغاز صبح یاد خدا بایدکرد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">خود را به امید او رها بایدکرد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">ای با توشروع کارها زیباتر</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">آغازسخن ترا صدا بایدکرد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">امروزمان راآغازمیکنیم</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">بنام خدایی که تسکین دهنده</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">دردها و آرامش دهنده قلبهاست</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جملات امید بخش به زندگی</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">وقتی شما نگران هستید، یک تصور غیر واقعی از آینده را در ذهن خود ایجاد می کنید؛ و اعتقاد به این تصور، موجب ایجاد احساس منفی در شما میشود...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">به عبارت ساده تر، شما بدون هیچ دلیل قابل قبولی، خودتان را از آینده می ترسانید.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نگرانی را از خود دور کنید، در زندگی با امید زندگی کنید و اجازه دهید انرژی های مثبت وجودتان آزاد شود، نگذارید امواج منفی، قدرت فکر و اراده و پشتکار شما را مسدود کند...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff6.gif" alt="جملات امید بخش به زندگی, جملات امید بخش" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جملات زیبا و امید بخش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">صبح باشد یا شب ... بذرِ امید ؛</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نه وقت می شناسد ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نه موقعیت ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">هر وقت بکاری ؛</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">جوانه می زند ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">اوج می گیرد ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">هرگز نا امید نباش ... !!!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">پس تا دیر نشده ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff">بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#3333ff">و معجزه هایت را درو کن ... !</font></p> text/html 2018-12-05T19:45:32+01:00 ampd.ir سجاد کیانی اس ام اس تبریک روز بسیج مستضعفین http://ampd.ir/post/7 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff0000">ما ز نسل مصطفی و حیدریم ما بسیجی های خطِ رهبریم گر عیان گردد که فرمان می دهد هر </font><font size="3" style="" color="#000099">بسیجی</font></b></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">بشنود جان می دهد با ولی تجدید بیعت می کنیم باز هم قصد شهادت می کنیم</font></b></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff0000">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></b></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style=""><font size="3" style="" color="#ff0000"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/congratulations-mobilization1-1.jpg" alt="مطلب در باره روز بسیج, روز بسیج مستضعفین"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" style="" size="3">اس ام اس تبریک روز بسیج مستضعفین&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;بسیجى بایستى در وسط میدان باشد تا فضیلتهاى اصلى انقلاب زنده بماند. مقام معظم رهبری</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهیدان گمنامی است كه پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند. امام خمینی(ره)</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">تبریک روز بسیج مستضعفین&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج پدیده‌ی کم‌نظیر انقلاب اسلامی است که می تواند در بخش های مورد نیاز، حضور داشته باشد و گر‌ه های مشکل را باز کند. انقلاب اگر بسیج مردمی را نداشت قطعاً لنگی در کارش به‌وجود می‌آمد.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;پیامک روز بسیج&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">یا علی خون حسینت کی رود از یادها</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">گو ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">تبریک روز بسیج مستضعفین&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج سپاهی است مسلّح به ایمان و مجهّز به عشق و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانه ‏های خیس آسمان.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">اس ام اس روز بسیج مستضعفین&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">جبهه‌هاى جنگ و دفاع مقدس، در طول سالهاى متمادى، از خون عزیزان بسیجى رنگین شد و ناصیه‌ى انقلاب را درخشان كرد. مقام معظم رهبری</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">اس ام اس تبریک روز بسیج&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج ، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. امام خمینی(ره)</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;پیامک در خصوص روز بسیج</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیجی کسی است که نورش، خورشید را، موجش دریا را، استواریش کوه را، عزمش آهن را، وسعت روحش جهان را، صفتش واژه‏ها را، بی‏نامیش نام را، سوزش آتش را، سرعتش باد را و شهره‏اش تمام اسطوره‏ها را خجل کرده است»</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">اس ام اس تبریک روز بسیج</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج‏، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران، سنگرنشین سفره هفت‏سین باصفای آزادی است. مرد سنگر و سجاده و سپیده و سبزه و سرخ ‏رویی و ستم سوزی.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج‏، خدنگ رها شده از سوی عرشیان است که قلب پلید شیاطین شرق و غرب را می‏شکافد.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">اس ام اس روز بسیج&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه ی مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند.&nbsp;امام خمینی(ره)</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt=" روز بسیج مستضعفان, پیامک روز بسیج" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">جملات تبریک روز بسیج مستضعفین&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا” از برکات و الطاف جلیّه ی خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" size="3">امام خمینی(ره)</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font color="#3333ff" style="" size="3">&nbsp;روز بسیج مستضعفین گرامی باد</font></p> text/html 2017-04-29T16:25:12+01:00 ampd.ir مدیر سایت اس ام اس خنده دار 96 http://ampd.ir/post/6 <div class="sms have-sender" style="text-align: center;" align="center"><div class="sms have-sender"><p><img class="aligncenter wp-image-61878 size-full" title="جوک خنده دار جک های باحال و خفن" src="http://namakstan.net/wp-content/uploads/2013/05/Astonished-kids-underwater-photography-by-Seth-Casteel-13.gif" alt="جوک خنده دار جک های باحال و خفن" width="450" height="450"></p><p><br></p><h3 style="text-align: center;">.</h3><p>.</p><p>.</p><p>توالت پارک بودم، رو درش نوشته بود سـمت راست روببین</p><p>سمت راست نوشته بود سمت چپ رو ببین</p><p>سمت چپم نوشته بودسقف رو ببین</p><p>رو سـقف هم نوشته بود موقع دستشویی هم میشـه ورزش کرد…!!</p><p>یعنی خلاقیتش داغونم کرد</p><p><br></p></div><h3 style="text-align: center;">.</h3><p>.</p><p>.</p><p><br></p><p>همش میگن تو چرا اینقد تپلی !</p><p>بابا من تپل نیستم فقط واضحتر از شما دیده میشم!</p><p>رزولوشنم بالاتره ! همین!! کیفیت اتفاقی نیست که آخه!!!</p><p><span style="color: inherit; text-decoration: none;" class="namakstanlink">جوک</span></p><p><br></p></div><h3 style="text-align: center;">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p><br></p><p style="text-align: center;" align="center">اگه یه روز صبح از خواب بیدار شدی دیدی همه با لبخند نگات می کنن</p><p style="text-align: center;" align="center">بدون که تو خواب حسابی ویالن زدی !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p><br></p><p style="text-align: center;" align="center">شوهر چگونه موجودی است؟</p><p style="text-align: center;" align="center">شوهر فعلا موجود نیست!</p><p style="text-align: center;" align="center">بیخود دلتونو صابون نزنید</p><p style="text-align: center;" align="center">یه دونه پیرمرد ته انبار مونده</p><p style="text-align: center;" align="center">فاکتور کنم؟</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">دقت کردین اونایی که می خوان برن دندون پزشکی</p><p style="text-align: center;" align="center">ده برابر قبل مسواک می زنن که نشون بدن دندوناشون تمیزه ؟</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">فقط یه ایرانیه که وقتی دنبال یه روش برای کاهش وزن می گرده</p><p style="text-align: center;" align="center">می پرسه چی بخورم که لاغر شم؟</p><p style="text-align: center;" align="center">برای لاغر شدن هم می خواد بخوره!</p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: inherit; text-decoration: none;" class="namakstanlink">اس ام اس خنده دار</span></p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">به دوستم می گم کیف پولت چقدر قشنگه</p><p style="text-align: center;" align="center">می گه چرم مشهد عموم از آلمان برام آورده!</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">من وقتی چهار سالم بود</p><p style="text-align: center;" align="center">از جلو دخترا که رد می شدم دخترا برام غش می کردن !</p><p style="text-align: center;" align="center">البته الانم اگه رد می شم غش می کنن آ ولی از خنده !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">حیف نون به زنش می گه ببینم دیروز چت بود؟</p><p style="text-align: center;" align="center">زن می گه هیچی</p><p style="text-align: center;" align="center">امروز چته ؟</p><p style="text-align: center;" align="center">هیچی</p><p style="text-align: center;" align="center">نبینم فردا چت باشه ها !</p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: inherit; text-decoration: none;" class="namakstanlink">جوک خنده دار</span></p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">ثابت شده !</p><p style="text-align: center;" align="center">دور از دسترس ها همیشه می تابند ، مثل ستاره ، ماه</p><p style="text-align: center;" align="center">در دسترس ها لامپی بیش نیستند !</p><p style="text-align: center;" align="center">اونم اکثرا لامپ دستشویی !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">من و بابام رفته بودیم مهمونی</p><p style="text-align: center;" align="center">حوصله م سر رفت بهش مسج دادم بابا پاشو بریم</p><p style="text-align: center;" align="center">وسط صحبتش بود گوشیشو برداشت همه هم منتظر بودن که صحبتشو ادامه بده</p><p style="text-align: center;" align="center">بلند گفت :عه تویی؟ باشه باباجان الان میریم!</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">دقت کردین ؟</p><p style="text-align: center;" align="center">هیچکی درس نمیخونه که چیز یاد بگیره</p><p style="text-align: center;" align="center">درس میخونه که نمره بیاره !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">وقتی پشت آیفون می پرسی : کیه؟</p><p style="text-align: center;" align="center">۹۵% مردم میگن باز کن ۵% باقیمونده هم میگن : منم</p><p style="text-align: center;" align="center">هیچکس جواب درست نمیده</p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: inherit; text-decoration: none;" class="namakstanlink">جک</span></p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">حیف نون چند متر دورتر از قبری گریه میکرد</p><p style="text-align: center;" align="center">ازش پرسیدند چرا نزدیکتر نمیری؟</p><p style="text-align: center;" align="center">گفت: مرحوم از فامیلای دورمون بود !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭﺷﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﺭﯼ</p><p style="text-align: center;" align="center">ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﺎﺱ ﺩﻗﯿﻘﻦ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ؟</p><p style="text-align: center;" align="center">ﻫﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻥ</p><p style="text-align: center;" align="center">ﻭ ﺩﺭِ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﻭﺑﺴﺘە ﻣﯿﮑﻨﻦ !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">رانی چیست؟</p><p style="text-align: center;" align="center">وقتی کوچه ای بسته باشد</p><p style="text-align: center;" align="center">مردم به هم می گویند رانی نرو !</p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: inherit; text-decoration: none;" class="namakstanlink">جک خنده دار</span></p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">پلیس شهر حیف نون از شهروندان خواهش کرد :</p><p style="text-align: center;" align="center">از تعریف کردن مشکلات</p><p style="text-align: center;" align="center">جلوى دوربین هاى بزرگراه ها جدأ خوددارى کنند !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">شاید باور نکنید ولی هنوز هم آدم هایی وجود دارن</p><p style="text-align: center;" align="center">که تا دوربین و میکروفن می بینن</p><p style="text-align: center;" align="center">اولین چیزی که به ذهنشون می رسه اینه :</p><p style="text-align: center;" align="center">من کوچیکتر از اونی هستم که پیامی داشته باشم!</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">موبایلم امروز بهم گفت : منُ چرا میزنى به شارژ؟ واسه کى؟ واسه چى؟</p><p style="text-align: center;" align="center">هیچ جوابى نداشتم بدم، فقط از اتاق رفتم بیرون گذاشتم کمى با خودش خلوت کنه</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">آیا می دانید</p><p style="text-align: center;" align="center">دکمه آسانسورو پشت هم تند تند بزنی‌ آسانسور زودتر نمیاد !</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">آقا کیف پول من مثل پیازه</p><p style="text-align: center;" align="center">بازش که میکنی گریت میگیره :|</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">صبح تو راه از یه خانمی خواستم ساعت بپرسم</p><p style="text-align: center;" align="center">گفتم ببخشید گفت خواهش میکنم رفت!</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">حشره کش خالی‌ کردم تو اتاقم</p><p style="text-align: center;" align="center">من سر درد گرفتم دارم می‌میرم</p><p style="text-align: center;" align="center">پشه هه رو آینه اتاقم وایساده داره شاخکاشو مرتب می کنه!</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">تاحالا دقت کردین بعضیا وقتی میخوان یه حرف خنده دار بزنن</p><p style="text-align: center;" align="center">قبلش اعلام میکنن :آقا یه چی میگم بخند</p><p style="text-align: center;" align="center">لامصبا آدم رو تو رودروایسی میزارن که بخندی</p><p align="center"><br></p><h3 style="text-align: center;" align="center">.</h3><p align="center">.</p><p align="center">.</p><p style="text-align: center;" align="center">آقا وقتی گوشیم خاموش باشه</p><p style="text-align: center;" align="center">حتی بیل گیس هم شخصأ برای استخدام شدنم توی مایکروسافت تماس گرفته</p><p style="text-align: center;" align="center">ولی بدلیل خاموش بودن بیخیالم شده</p><p style="text-align: center;" align="center">بعععععله اینجور شخص بد شانسیم من</p> text/html 2015-09-30T09:28:04+01:00 ampd.ir مدیر سایت اس ام اس جدید خنده دار 94 http://ampd.ir/post/5 <p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-276" src="http://asrfarda.com/sms/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B147.jpg" alt="اس ام اس خنده دار" height="248" width="450"><span id="more-273"></span></p> <h3 style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">اس ام اس و جوک های خنده دار</span></span></h3> <div style="text-align: center"> <div> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>آخرین جملات یک سوسک هنگام کشته شدنش توسط یک مرد</p> <p>بکش… آررره بیا منو بکش تو حسودیت می‌شه</p> <p>از اینکه زنت ازمن می‌ترسه ولى از تو نمی‌ترسه</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>دو گروه هستن که کشتن اینا ، نه تنها مستحبه ، بلکه واجبه !</p> <p>1. دارو فروشای تو داروخونه که حس میکنن دکترن!</p> <p>2. بلیط فروشای آژانسای هواپیمایی که حس میکنن خلبانن !</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>به بعضیا باید گفت : آفرین بر تو ، مرحبا که این قدر صبوری</p> <p>میتونی خودتو روزی ۲۴ ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم !</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>محققان به تازگی کشف کردند</p> <p>علاوه بر اینکه هرچی “سنگِ” واسه “پای” لنگِ</p> </div> <p>هرچی “زنگِ” هم واسه “دستِ” بندِ !</p> </div> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">مورد داشتیم طرف موقع سرخ کردن سیب زمینی حتی یه دونه شم نخورده !</p> <div style="text-align: center"> <p>“برگرفته از کتاب پنگوئن ها پرواز می کنند”</p> </div> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">یکی از مزایای شلوار کردی اینه که</p> <div style="text-align: center"> <p>در صورت کهنه شدن ، میتونین ازش به عنوان چادر ماشین استفاده کنین :))</p> </div> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">مورد داشتیم پسره زنگ زده ۱۱۰ گفته :</p> <div style="text-align: center"> <p>به دادم برسید دو تا دخترا دارن سر من دعوا میکنن</p> <p>پلیس اومده گفته : خب دعوا کنن تو چرا ترسیدی ؟</p> <p>پسره گفته : آخه اونکه زشت تره داره برنده میشه</p> </div> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">به یارو میگن شماها چرا فقط با دخترعموهاتون ازدواج میکنید ؟</p> <div style="text-align: center"> <p>چرا با دختر خاله هاتون ازدواج نمیکنید ؟</p> <p>میگه آخه نمیشه</p> <p>میگن چرا نمیشه</p> <p>میگه آخه خودشون پسرعمو دارند !</p> </div> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">قدیما داماد سر خونه شدن ننگ بود</p> <div style="text-align: center"> <p>الان پرتاب سه امتیازی محسوب میشه</p> </div> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">طرف یه جور قیافه گرفته که قیافه اونجوری نمیتونه طرفو بگیره !</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">نحوه پسته خوردن</p> <p style="text-align: center">همزمان یکى در دهان</p> <p style="text-align: center">یکى در دست و دیگرى هم تحت نظر !</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنید</p> <div style="text-align: center"> <p>یه لحظه اروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو تحمل باید کنی !</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>“دیدى گفتم” و ” تقصیر خودت بود”</p> <p>بدترین جمله هایى هستن که یه آدم سختى کشیده میتونه بشنوه</p> <p>“فردا اعدام میشى” با اختلاف زیاد سومه !</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>من از شرایط ازدواج ، فقط شناسنامه اش رو دارم !</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>تو خونهٔ ما مهم نیست خودت دوست داری کدوم کانالُ ببینی</p> <p>مهم اینه که نذاری بقیه کانال مورد نظرشونُ ببینن !</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>تو یخچال ما تنها ظرفی که صادقه ظرف پنیره…</p> <p>در قابلمه رو بر میداریم توش خیاره</p> <p>ظرف حلوا شکری رو باز میکنیم توش پیاز داغه</p> <p>شیشه مربا رو باز میکنیم توش رب گوجست</p> <p>بطری نوشابه رو باز میکنی توش عرق نعناس</p> <p>بد زمونه ای شده</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <p style="text-align: center">سرزده رفتیم خونه یکی از آشناها</p> <div style="text-align: center"> <p>بچه صاحبخونه گفت : عمو ما میدونستیم شما میاین خونمون</p> <p>گفتم : عزیزم ازکجا می دونستین ؟</p> <p>جواب داد : مامانم چای آورد تفاله چایی اومده بود روی استکان بابام</p> <p>بابام گفت الان یه خری میاد خونمون !</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>غمگینم</p> <p>مثل مردی که روز تولد زنش افتاده روز مرد !</p> </div> <div style="text-align: center"> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <h3>اس ام اس و جوک خنده دار سری 3</h3> <h4>sms khandedar</h4> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> <p style="text-align: center">کُزت اگه میدونست تا دخترای ایرانی دو تا استکان میشورن مینویسن “یک کزت هستم”</p> <div style="text-align: center"> <p>همون موقع جلوی خانواده تناردیه خودسوزی میکرد</p> <p>ارسال شده در دسته بندی <strong>جوک</strong></p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> </div> text/html 2015-08-01T11:52:18+01:00 ampd.ir سهیل صادقی اس ام اس خنده دار http://ampd.ir/post/4 <div align="center"><img src="http://uploada.ir/images/e0fe4j1wn091xodhn6i.jpg" alt="" align="bottom" height="373" hspace="0" border="0" vspace="0" width="373"><br><br></div><p style="text-align: center" align="center">غصه نداره که تا چشم به هم بزنی ۹ ماه تموم میشه …</p> <p style="text-align: center" align="center">” زمزمه های پدر و مادر در غروب ۳۱ شهریور “</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">حلول ماه مهر</p> <p style="text-align: center" align="center">ماه اتمام خوابهای رویایی</p> <p style="text-align: center" align="center">شب بیداری های طولانی</p> <p style="text-align: center" align="center">بخور بخواب و بیکاری</p> <p style="text-align: center" align="center">گشت و گزار و عیاشی</p> <p style="text-align: center" align="center">بر شما خجستگان عزیزتر از جان ، تبریک و تسلیت باد …</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">شما یادتون هست بزرگترین خلاف ما زمان مدرسه داشتن حل مساعل بود</p> <p style="text-align: center" align="center">از اختلاص هم جرمش بیشتر بود !</p> <p style="text-align: center" align="center">وقتی جوابا رو میخوندیم همه جوابا مثل هم بود</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یادش بخیر لذتی که توی خوابیدن با لباس مدرسه توی رختخواب</p> <p style="text-align: center" align="center">بین ساعات ۷:۰۰ تا ۷:۱۵ وجود داشت</p> <p style="text-align: center" align="center">توی هیچ چیزی دیگه وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم کتابامونو جلد کنه !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یکی از ترسناک ترین جملات دوران مدرسه :</p> <p style="text-align: center" align="center">یه برگه از کیفتون بیارید بیرون !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم</p> <p style="text-align: center" align="center">تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من می فته</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">آخه من نمیدونم شادی های های راه مدرسه که میگن یعنی چی؟</p> <p style="text-align: center" align="center">ما که یا کتک میخوردیم یا کتک میزدیم</p> <p style="text-align: center" align="center">شادی مادی هم در کار نبود فقط گریه و لباس پاره</p> <p style="text-align: center" align="center">که البته بعداز اون هم مادر گرامی از خجالتمون حسابی درمیومدن</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یکی از جملاتی که در دوران مدرسه</p> <p style="text-align: center" align="center">از معلمین و مدیر و معاونیین محترم به کرات شنیده میشد این جمله بود :</p> <p style="text-align: center" align="center">“پرونده تون رو میزاریم زیر بغلتون”</p> <p style="text-align: center" align="center">خداییش کی دیده پرونده دانش آموزی را بزارن زیر بغلش ؟</p> <p style="text-align: center" align="center">مگه هندونس ؟!</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">اول مهر و شروع شدن حکم فرمایی شما را در مدرسه تبریک میگوییم ،</p> <p style="text-align: center" align="center">از طرف جمعی از بچه ها واسه شما مدیر عزیزمـــون !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یادش بخیر غربت کلاس جدید</p> <p style="text-align: center" align="center">و غصه همکلاس نبودن با بچه های سال قبل !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یادش بخیر یکی از استرس های زمان مدرسه این بود که</p> <p style="text-align: center" align="center">زنگ ورزشمون چه روزیه و چه ساعتی ؟!!</p> <p style="text-align: center" align="center">افتادن زنگ ورزش اونم دو زنگ آخر پنجشنبه</p> <p style="text-align: center" align="center">از انتصاب به عنوان مدیر کل شرکت مایکروسافت هم بالاتر بود</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">من مدرسه که میرفتم همیشه سر کلاس به این فک میکردم که</p> <p style="text-align: center" align="center">اگه پنکه سقفی بیفته کله کیا قطع میشه !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">دلم واسه اول دبستانم تنگ شده</p> <p style="text-align: center" align="center">که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایسادی</p> <p style="text-align: center" align="center">یه نفر میاد و بهت میگه با من دوست میشی؟</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم</p> <p style="text-align: center" align="center">الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم</p> <p style="text-align: center" align="center">گوشه کلاس دم سطل آشغال بتراشیم</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بود</p> <p style="text-align: center" align="center">یا تو دفتر مدرسه فقط به عشق اینکه خنده رو لب دوستاش بنشونه</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">تو مدرسه آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم</p> <p style="text-align: center" align="center">درستون کجاست اونا یه درس از ما عقب تر باشن …</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">ورودی جدید داشتیم که همون روز اول ۵،۴تا نیمه گمشده پیدا کرده</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">برای با هم بودن بهانه زیاد است</p> <p style="text-align: center" align="center">بیا ما هم با هم باشیم</p> <p style="text-align: center" align="center">البته فردا سر کلاس !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">یه ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ؟</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">ﺍﻭﻝ ﻣﻬﺮ</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><strong>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ اس ام اس خنده دار و جوک |اس ام اس خنده دار ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000">•</span></p> <p style="text-align: center" align="center">سوال : یکشنبه میایی دانشگاه یا سه شنبه ؟</p> <p style="text-align: center" align="center">پاسخ صحیح : بعد از حذف و اضافه</p><div align="center"><br></div> text/html 2015-06-05T13:55:44+01:00 ampd.ir سهیل صادقی دفت کردین جدید 94 http://ampd.ir/post/3 همین ضرب المثل آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک<br> باری درک پیشینه ی ماها تو گند زدن به کارتیمی کافیه.<br> <br> سه سال اومدیم یه روزنامه دیواری درست کنیم آسفالت شدیم<br>.<br>.<br>.<br>دقت کردین وقتی یه راننده تاکسی ماشینش پر مسافر میشه حسی که اون لحظه داره رو سردار آزمون هنگام زدن گل ملی نداره...... پس بزنید لایکو برای همه راننده تاکسی های زحمت کش.... <br>.<br>.<br>.<br>ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻯ ﺷﻤﺎﻡ ﻳﻪ ﻛﻴﻒ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻫﺴﺖ<br> ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺳﻨﺪﺍ ﺭﻭ ﺗﻮﺵ ﻣﻴﺬﺍﺭﻳﻦ؟!<br> ﻻﻣﺼﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻩ <br>.<br>.<br>.<br>دقت کردین وقتی میخوان از مهارتای گفتاری ی شخص تعریف کنن میگن : یارو مث بلبل حرف میزنه در صورتی که.بلبل آواز میخونه، اونی که حرف میزنه طوطیه؟!.<br> باید بگن یارو مث طوطی حرف میزنه درستش اینه مگه نه!!!<br> :-) <br>.<br>.<br>.<br>دقت کردین انقدری که ما فور جک و در یخچال رو باز میکنیم اگه کتاب درسی رو باز میکردیم الان پرفسور شده بودیم <br>.<br>.<br>.<br>دقت کردین... هر وقت با جوراب میرین دستشویی، دمپایی دستشویی خیسه ولی هر وقت بدون جوراب که برین خشکه خشکه...<br> text/html 2015-05-14T16:17:38+01:00 ampd.ir سهیل صادقی اس ام اس خنده دار http://ampd.ir/post/2 <p><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/kh-4.jpg" alt="اس ام اس"></p><p>ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 6 ﻣﺎﻩ ،<br>.<br>.<br>ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺗﻮ لاین ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ :<br>ﻳﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ، ﻣﻴﺨﺎﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻨﻢ .<br>ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﻋﺸﻘﻢ ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻋﺰﻳﺰﻡ<br>ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺭﻭﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ .<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>ﮔﻔﺖ ﻳﺪﺍﻟﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ 42 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ خشاو</p> text/html 2015-04-30T06:48:22+01:00 ampd.ir سهیل صادقی جوک جدید خنده دار http://ampd.ir/post/1 اصن چرا منو ب دنیا اوردین؟؟؟<br> تیر خلاص من ب والدینم<br> وقتی در مقابل خواسته های غیر معقول و خرکیم <br> مقاومت میکنن!!!<br>.<br>.<br>.<br>کلا امتحانا رو هرسال دو هفته زودتر برگذار کنن دیگه چه کاریه؟ یه سال میگن انتخابات یه سال میگن جام جهانی یه سال میگن ماه رمضان. خودشونو مسخره کردن عایا؟<br> من دیگه حرفی ندارم :/ <br>.<br>.<br>.<br><br>